top of page

Ważne informacje dla  Klientów

Kotwica 1

Pracuję w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT).

Głównym założeniem tego nurtu jest poszukiwanie    najbardziej    optymalnego    rozwiązania    dla    trudnych   sytuacji.    W procesie terapeutycznym wydobywane są zasoby, mocne strony, siła do przezwyciężania trudności. Pracujemy na tym, co tu i teraz, koncentrując się na rozwiązaniu trudności Klienta, a Jego przeszłości przyglądamy się o tyle, by wydobyć z wcześniejszych doświadczeń to, co najbardziej użyteczne dla osiągnięcia oczekiwanej zmiany.

Jest to metoda pracy krótkoterminowej, zwykle odbywa się od 1 do 10 spotkań. Po tym czasie kontakt z terapeutą kończy się, bądź jeśli taka jest potrzeba Klienta, możemy wspólnie zająć się innym celem pracy (inną trudnością psychologiczną Klienta).

Częstotliwość spotkań zależy od potrzeb Klienta, może być to cykl cotygodniowych sesji albo też spotkania odbywające się co kilka tygodni.

W kontakcie z parą, rodziną staram się pracować również parą terapeutów. Zwiększa to uważność na to co się dzieje podczas sesji, pozwala na dogłębniejszy wgląd, modeluje budowanie porozumienia         i komunikacji, stwarza większe poczucie bezpieczeństwa.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej   na  Rozwiązaniach.   Moja  praca  poddawana   jest  superwizji   i interwizji.

bottom of page