top of page
Psychoterapia indywidualna młodzieży

     Z ludźmi młodymi pracuję głównie  wzmacniając zasoby w obszarze:

 • poczucia wartości

 • tożsamości płciowej

 • orientacji seksualnej

 • seksualności

 • relacji z rodzicami i rówieśnikami

 • wychodzeniu z uzależnień

 • sukcesów szkolnych

 • wyboru drogi zawodowej

 •  pierwszych miłości

 •  pewności siebie

 •  akceptacji swojego ciała/ wyglądu

 • rozumienia świata

 • i inne

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

     Z ludźmi dorosłymi pracuję głównie  wzmacniając zasoby w obszarze:

 • relacji małżeńskich

 • kryzysów okołorozwodowych 

 • kompetencji rodzicielskich

 • poczucia wartości

 •  przechodzenia przez trudne momenty (śmierć bliskich, zmiana/utrata pracy)

 • wychodzenia z uzależnień

 • zmian mało użytecznych nawyków

 • wspierania w radzeniu sobie z emocjami i wciąż przeżywanymi doświadczeniami z przeszłości

 • wzmacniania sił w radzeniu sobie z chorobą fizyczną, psychiczną lub niepełnosprawności

 •  i inne

bottom of page