top of page

4.

Psychoterapia grupowa

Grupy wsparcia

Grupy psychoedukacyjne ( np. wzmacniające kompetencje rodzicielskie)

Grupy terapeutyczne

bottom of page