top of page

4.

Terapia grupowa

Grupy wsparcia

Grupy psychoedukacyjne ( np. wzmacniające kompetencje rodzicielskie)

Grupy terapeutyczne

bottom of page